نمایش نوار ابزار
برچسب: سید سلمان هاشمی:دولت فکری به حال چرخه معیوب و مافیای خودروسازیانجام دهد/ رعایت عدالت در حقوق و مزایای کارکنان وکارگران شرکت های پتروشیمی ضروری است
سید سلمان هاشمی:دولت فکری به حال چرخه معیوب و مافیای خودروسازی انجام دهد/ رعایت عدالت در حقوق و مزایای کارکنان وکارگران شرکت های پتروشیمی ضروری  است

سید سلمان هاشمی:دولت فکری به حال چرخه معیوب و مافیای خودروسازی انجام دهد/ رعایت عدالت در حقوق و مزایای کارکنان وکارگران شرکت های پتروشیمی ضروری است

  به گزارش روابط عمومی نهاد امامت جمعه شهرک طالقانی؛سید سلمان هاشمی امام جمعه ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته با تبریک حلول ماه مبارک رجب و شروع فصل عبادت و فضایل روزه؛ عنوان کرد: با فرا…