نمایش نوار ابزار
برچسب: سید سلمان هاشمی به عنوان دبیر جمعیت معتمدین و اصلاح و سازش شهرک طالقانی منصوب شد
سید سلمان هاشمی به عنوان دبیر جمعیت معتمدین  شهرک طالقانی منصوب شد

سید سلمان هاشمی به عنوان دبیر جمعیت معتمدین شهرک طالقانی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی نهاد امامت جمعه شهرک طالقانی طی حکمی از سوی رییس جمعیت معتمدین استان خوزستان ، سید سلمان هاشمی به عنوان دبیر جمعیت معتمدین و اصلاح و سازش شهرک طالقانی منصوب شد.