نمایش نوار ابزار
برچسب: سید سلمان هاشمی: حضور میدانی مسئولین استانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته گره گشاست/ شهرک طالقانی فاقد زیر ساخت های شهری است مسئولین استانی باید این معضلات را از نزدیک مشاهده کنند
سید سلمان هاشمی: حضور میدانی مسئولین استانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته گره گشاست/ شهرک طالقانی فاقد زیر ساخت های شهری است مسئولین استانی باید این معضلات را از نزدیک مشاهده کنند

سید سلمان هاشمی: حضور میدانی مسئولین استانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته گره گشاست/ شهرک طالقانی فاقد زیر ساخت های شهری است مسئولین استانی باید این معضلات را از نزدیک مشاهده کنند

امام جمعه شهرک طالقانی گفت: شهرک طالقانی در مقوله های عمرانی،درمان ،مسکن ،ورزش،آب شرب و فاضلاب نیازمند کارهای زیر ساختی است. مسئولین استانی به ویژه استاندار محترم  در مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان بندر ماهشهر حضور میدانی داشته باشند،مشکلات، معضلات…