نمایش نوار ابزار
برچسب: میز خدمت برای نخستین بار در استان خوزستان در شهرک طالقانی برگزار شد
میز خدمت برای نخستین بار در استان خوزستان در شهرک طالقانی برگزار شد

میز خدمت برای نخستین بار در استان خوزستان در شهرک طالقانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نهاد امامت جمعه شهرک طالقانی با برنامه ریزی دقیق و همفکری صورت گرفته در خصوص ارائه خدمات اجتماعی و مدنی به شهروندان و فراهم نمودن زمینه استفاده حداکثری از مزایای نماز عبادی سیاسی جمعه ، میز…