نمایش نوار ابزار

تصاویر حضور انقلابی مردم شریف شهرک طالقانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

تصاویر حضور انقلابی مردم شریف شهرک طالقانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها